Alternatief voor Roundup?

Wat is er aan de hand?

Onkruidverdelgers die het middel glysofaat bevatten, zoals Roundup, worden veel door particulieren en gemeenten gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat dit gif geboorteafwijkingen, hormoonverstorende effecten, dode reptielen en amfibieën en verstoorde bodemsystemen veroorzaakt.

Daarnaast vormt glyfosaat een concrete bedreiging voor de productie van drinkwater uit oppervlaktewater.

Grashoff: “Waarom zou je onkruidverdelgers gebruiken die zo’n schade aan mens, dier en milieu aanrichten? Ik ben blij dat de meerderheid van de Tweede Kamer het met GroenLinks eens is dat middelen met glysofaat verboden moeten worden. Dit betekent het einde van het gevaarlijke gif in tuinen, straten en plantsoenen.”

Bron: http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/72155

Zijn er alternatieven voor dit onkruidverdelgingsmiddel?

Ja, veel Gemeenten, Tennisverenigingen en particulieren zijn afgelopen jaar overgestapt op anti onkruidzout, het alternatief voor Roundup.

Dit onkruidzout is bruikbaar zodra het bedoeld is om onkruid te bestrijden wat groeit op de bestrating en terras.

Nederlandse Zouthandel is hier een paar jaar geleden mee begonnen om tennisverenigingen (vanwege de grote oppervlaktes van het terrein, waar ook nog vaak bomen omheen staan) het onkruidzout te leveren als goedkoop alternatief voor het product Roundup. Dit met groot succes. TV’s zijn massaal overgestapt op het onkruidzout. Voor de werking hiervan kunt u informatie vinden op www.onkruidzout.nl

Naar bestellen >>

Scroll naar boven